Verwerking van persoonsgegevens

 1. De verwerking van de persoonsgegevens die VZW De Lilse Bergen van u verkrijgt, is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 2. VZW De Lilse Bergen verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie op de website, bij het inschrijven op de nieuwsbrief , bij het verzenden van e-mails voor het verkrijgen van inlichtingen of het aanvragen van publicaties of bij deelname aan bepaalde commerciële en niet-commerciële acties.

  Wanneer u aansluit op onze website voor het raadplegen van gegevens of het downloaden van bestanden, verzamelen wij automatisch de volgende gegevens:

  • het soort "domein" dat u gebruikt om toegang tot internet te krijgen (bijvoorbeeld .be, .org, .com)
  • het IP-adres dat u op het moment van de verbinding toegekend wordt
  • datum en uur van toegang tot de site
  • de gedurende een bepaalde tijd geraadpleegde pagina's
  • de gebruikte browser
  • het platform en/of het besturingssysteem dat op de PC geïnstalleerd is
  • de zoekmotor en de gebruikte sleutelwoorden om de site www.delilsebergen.be te vinden
  • de gedownloade bestanden.

  Deze gegevens dienen enkel om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van onze website te kennen en om de inhoud ervan te verbeteren.

 3. Bij het raadplegen van informatie, die is opgeslagen in databankformaat, wordt gebruik gemaakt van een elementaire vorm van cookies teneinde het antwoord op een vraag te kunnen doorsturen aan de gebruiker die ze heeft gesteld. Deze cookies zijn totaal onschadelijk en verdwijnen op het eind van de sessie.

  (Bij het gebruik van deze website kunnen cookies nuttige ondersteuning bieden, bijvoorbeeld om de gebruiker de nieuwe boodschappen en reacties te tonen die aan de website werden toegevoegd sinds zijn laatste bezoek. Deze cookies worden wel degelijk op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen. Indien van dergelijke cookies gebruik wordt gemaakt zal de gebruiker hiervan op de hoogte worden gesteld in de "gebruikersovereenkomst".)

 4. VZW De Lilse Bergen verzamelt via de website www.delilsebergen.be persoonlijke informatie die tijdens de deelname aan al dan niet commerciële acties of gebruik van al dan niet commerciële diensten wordt doorgegeven door de gebruiker van de website. Deze gegevens kunnen door www.delilsebergen.be voor marketingdoeleinden gebruikt worden en voor dit doel ook gedeeld worden met contractueel verbonden adverteerders en/of partners. Ook deze contractueel verbonden adverteerders of partners hebben het recht deze gegevens te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden. Deze adverteerders of partners verbinden er zich voorafgaandelijk contractueel toe bij het gebruik van deze gegevens de privacywetgeving na te leven. VZW De Lilse Bergen wijst elke aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van inbreuken op de privacy of andere misbruiken door contractueel verbonden personen of derden begaan bij gebruik van deze gegevens.

 5. De in onze gegevensbestanden opgenomen personen hebben ten allen tijde het recht inzage van hun persoonsgegevens te bekomen en deze gegevens te laten verbeteren mits zij het bewijs van hun identiteit leveren. De verbetering van deze gegevens is enkel mogelijk na voorafgaand schriftelijk verzoek daartoe door te betrokkene behoudens de mogelijkheden die aan gebruikers van de website worden verleend om online correcties aan te geven.

 6. De in onze bestanden opgenomen personen hebben eveneens het recht zich op elk ogenblik te verzetten tegen het verdere gebruik van hun gegevens voor commerciële doeleinden. Op dat moment verbindt VZW De Lilse Bergen zich ertoe de gegevens te verwijderen uit haar databanken.

 7. De verantwoordelijke voor het beheer van de persoonsgegevens van de gebruikers van http://www.delilsebergen.be is VZW De Lilse Bergen, Strandweg 6, 2275 Gierle (Lille).  De contactpersoon is de heer Van Bael, directeur, bereikbaar op het nummer 014/55.79.01.

Reserveer hier
jouw kampeerplekje

Ontvang onze nieuwsbrief

Volg ons via:
De Lilse Bergen   |   Strandweg 6 - 2275 Lille (Gierle)   |   T. +32 (0)14 55 79 01 - E. info@lilsebergen.be
Reserveer hier
jouw kampeerplekje